EDITORIAL

editorial

 

Los editores de la Revista Digital de Humanidades ​Sárasuati ​les da​n​ la bienvenida ​ en esta segunda etapa (2014- ).​

​En su primera etapa (2009-13), Sárasuati se caracterizaba por su independencia, visión fresca e innovadora junto a la calidad reconocida de unos artículos de carácter académico que eran articulados en un tono divulgativo.

Ahora, en Sárasuati ​hemos dado un paso más allá en nuestro afán de producir cultura y generar conocimiento; para ello, sin perder los valores iniciales, Sárasuati pasa a estar respaldada por la Universidad de Barcelona,  el Grup Internacional de Recerca Cultura, Història i Estat (GIRCHE)de la Universidad de Barcelona y la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, así como de la Central University of Florida y el Florida Space Institute.

En esta misma línea de acción, hemos reformulado el funcionamiento de Sárasuati para integrar simultáneamente un consejo editorial científico, que evalúe los artículos recibidos bajo el estilo de citación MLA y lectura ciega, y un grupo de colaboradores que aporten contenidos a secciones online. Así, Sárasuati agrupa ensayos​ académicos intercalados con otros de carácter más divulgativo, como  son​​entrevistas y trabajos de interés pedagógico, biografías, reseñas ​y ​artículos de opinión, ​junto a ​la​  oferta de actividades culturales de nuestra agenda.

​Sárasuati se caracteriza por la búsqueda de la excelencia y la experticia. Muestra de ello es la publicación en diferentes idiomas, que ponen de manifiesto su carácter multicultural, interdisciplinar y transversal, de la que siempre ha hecho gala, de la mano de expertos en todos los ámbitos. Prueba de ello es la iniciativa de explorar el andaluz en forma escrita, o documentar procesos actuales en un mundo globalizado como es la cuestión de la identidad catalana, así como divulgar y mantenerles informados al día de los nuevos descubrimientos arqueológicos o propuestas de cambio de paradigma en diversas ciencias.

Por todo ello, Sárasuati desea enfatizar ​la invitación a que participen enviando sus contribuciones, sugerencias y propuestas a nuestra revista. Sin más, les agradecemos su lectura atenta.

Asimismo damos la bienvenida a los nuevos colaboradores y a todos ellos les damos las gracias por su profesionalidad, dedicación y compromiso.

Nos seguimos leyendo en Sarasuati.com

(Ed.) Mayte Duarte (Co-eds.) Iván Matellanes & JM.Persánch

Imagen 65

ganesha

Els editors de la Revista Digital d’Humanitats Sàrasuatii us donem la benvinguda en aquesta segona etapa (2014 -) de la mateixa.

En la seva primera etapa (2009-13), Sàrasuati es caracteritzava per la seva independència, visió fresca i innovadora alhora que amb una qualitat reconeguda pels seus articles de caràcter acadèmic que eren articulats per assolir la màxima divulgació.

Ara, a Sàrasuati hem fet un pas més enllà en el nostre afany de produir cultura i generar coneixement; per això, sense perdre els valors inicials, Sàrasuati té el suport i reconeixement de la Universitat de Barcelona, ​​el Grup Internacional de Recerca Cultura, Història i Estat (GIRCHE) de la Universitat de Barcelona i la Universitat Federal de Mines Gerais de Brasil així com de la Central University of Florida i el Florida Space Institute.

En aquesta mateixa línia d’acció,  hem reformulat el funcionament de Sàrasuati per integrar simultàniament un consell editorial científic, que avaluï els articles rebuts sota l’estil de citació MLA i lectura cega, i un grup de col · laboradors que aporten continguts a seccions en línia. Així, Sàrasuati agrupa assajos acadèmics intercalats amb altres de caràcter més divulgatiu com són entrevistes i treballs d’interès pedagògic, biografies, ressenyes i articles d’opinió, al costat de l’oferta d’activitats culturals de la nostra agenda.

Sàrasuati es caracteritza per la recerca de l’excel·lència i l’expertesa. Mostra d’això és la publicació en diferents idiomes, que posen de manifest el seu caràcter multicultural, interdisciplinari i transversal, de la qual sempre ha fet gala, de la mà d’experts en tots els àmbits. Prova d’això és la iniciativa d’explorar l’andalús en forma escrita, o documentar processos actuals en un món globalitzat com és la qüestió de la identitat catalana així com divulgar i mantenir-los informats al dia dels nous descobriments arqueològics o propostes de canvi de paradigma en diverses ciències

Per tot això, Sàrasuati vol emfatitzar que us convida a participar enviant les vostres contribucions, suggeriments i propostes a la nostra revista. Sense més, us  agraïm la vostre lectura atenta.

Així mateix donem la benvinguda als nous col·laboradors i a tots ells els donem les gràcies per la seva professionalitat, dedicació i compromís.

Ens seguim llegint

Sarasuati.com

(Ed.) Mayte Duarte (Co.eds.) Iván Matellanes & JM.Persánch

Os editores da Revista Digital de Humanidades Sárasuati dão as boas-vindas a esta segunda etapa (2014).
Em sua primeira etapa (2009-13), Sárasuati se caracterizava por sua independência, visão fresca e inovadora junto a qualidade reconhecida através de artigos de caráter acadêmico e científico que eram articulados como forma de divulgação.
Agora, nessa nova etapa demos um passo mais adiante em relação ao nosso objetivo de produzir cultura e gerar conhecimento; para isso, sem perder nossos valores iniciais, Sárasuati conta com o apoio da Universidade de Barcelona, o Grupo Internacional de Recerca Cultura, Historia i Estat (GIRCHE) da Universidade de Barcelona e também pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Central University of Florida e o Florida Space Institute.

Nesta mesma linha de ação, reformulamos o funcionamento da revista para integrar simultaneamente um conselho editorial científico, que avalie os artigos recebidos de acordo com as normas de estilo MLA e leitura cega, e um grupo de colaboradores que cooperam com conteúdo as seções online. Assim, Sárasuati agrupa trabalhos acadêmicos intercalados com outros de caráter de divulgação tais como entrevistas e trabalhos de interesse pedagógico, biografias, resumos e artigos de opinião, juntamente com a oferta de atividades culturais de nossa agenda.

Sárasuati se diferencia por sua busca de excelência. Prova disso é a publicação em diferentes idiomas, que colocam em evidência seu caráter multicultural, interdisciplinar e oblíquo, de que sempre tem feito gala, através das mãos de especialistas de vários âmbitos. Prova disso é a iniciativa de explorar o andaluz na forma escrita, ou documentar processos atuais em um mundo globalizado como é a questão da identidade catalana assim como divulgar e manter-lhes informados e em dia sobre os novos descobrimentos arqueológicos ou propostas de mudanças de paradigmas em diversas ciências.

Para isso, Sárasuati deseja convidar que participem enviando suas contribuições, sugestões e propostas para nossa revista. Como um todo, lhes agradecemos sua leitura atenta.
Assim mesmo, damos nossas boas-vindas aos novos colaboradores e agradecemos a todos eles por sua conduta profissional, dedicação e compromisso.
Nós seguimos lendo em Sárasuati.com

Articulos similares:

    Sin coincidencias

Licencia Creative Commons
EDITORIAL por Mayte Duarte Seguer, a excepción del contenido de terceros y de que se indique lo contrario, se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain Licencia.

About Mayte Duarte

Nascuda a la Ciutat Comtal i en ple fenòmen Baby Boom (1962). Hi ha qui ha anomenat a la meva generació com a la Generació X. La meva opinió és que va ser una generació ni millor, ni pitjor..diferent. Vàrem trencar totes les prohibicions, ho vam provar tot, el món era quelcom que volguéssim que fos, tant sols depenia de nosaltres, tot estava per fer. El món actual en el que ens trobem és el resultat d’aquesta inabastable equació canviant. Crec que realment pertanyo a una generació que som energia pura en transformació constant. No teníem res, ho vàrem construir tot, no tot serveix i no tot es pot tenir al mateix moment. Hem estat binaris en costant desenvolupament. Un retret? Molts han estat pares sense deixar de ser fills i ara en paguem la factura, es passa del prohibit prohibir a prohibir i regular-ho tot. Amb els nostres antecedents no ens pertoca ser paternalistes. Toca tornar a començar, tornar a construir, assumir errades i responsabilitats i seguir caminant... Encara vull ser la primera Psicohistòriadora del planeta, terraformar les galàxies i contemplar amb bona companyia la multiplicitat de plans d’un univers fractal. Encara vull ser Leonardo da Vinci, quant sigui gran. Sí, jo també vull ser gran i, el meu somni segueix ple de llambordes. www.mayteduarte.com MAYTE DUARTE SEGUER, 07/05/1962 - Humanista Llicenciada en Humanitats en l’àmbit dels Estudis Culturals i l’antropologia religiosa amb una tesina sobre la significació simbòlica de l’arquetip del Drac “El Drac a Catalunya: Presència i evolució del Drac en el Bestiari català”. La seva experiència inclou investigació i recerca antropològica de la civilització catalana, documentant i estudiant la imatge del Drac en la cultura catalana com a significatiu tret identitàri. Cursant Màster de Ciutadania i Drets Humans a la UB amb el seu treball sobre “L’homo tecnològicus: què és lo humà?” Dedicada a la creació, gestió, promoció i difusió de cultura catalana arreu del món vinculada al territori, mitjançant programació i desenvolupament d'activitats destinades al consum cultural. Implicant dites accions culturals amb les xarxes socials mitjançat l'ús de les TIC'S 4.0. • Arqueologia experimental, didàctica de la prehistòria y evolució humana. Fundación Atapuerca y Sierractiva. Març 2011 • Formació de formadors: capacitació digital i creació de materials per a la didàctica presencial i a distància o E-learning. • Community Manager. Administració diversos grups a Facebook, Google+, blogger, twitter... • Creadora de diversos blogs (Project Scheherezade, Dracmaycat, Drako Teksilo, Reflexions des de Tràntor, Mayte Duarte o Lo Drac dixit entre d’altres). • Articulista, reportera i col·laboradora de la revista CATALONIA de l’AICS-American Institut for Catalan Studies) de Huston, Texas. En format digital i paper. www.aicsusa.org-http://aics-catalonia.blogspot.com.es/- https://issuu.com/cataloniamagazine • Enllaç cultural de l'entitat AICS (American Institut Catalan Studies) de Huston, Texas. www.aicsusa.org • Col·laboradora de Llegeix B@rcelona. • Editora i articulista de la revista digital d’humanitats SÀRASUATI-ISSN:1989-654X www.sarasuati.com • Membre del Grup Internacional de Recerca Cultura, Història ì Estat (GIRCHE) de la Universitat de Barcelona (UB). • Sòcia de l'Ateneu Barcelonès amb seu al carrer de la Canuda 6, 08002 Barcelona. • Sòcia i Secretaria del Liceu Joan Maragall de filosofia amb seu amb seu a l'Ateneu Barcelonès. http://liceu-joanmaragallfilosofia.blogspot.com.es/ • Membre de l'AELC (Associació escriptors en llengua catalana) amb seu a l'Ateneu Barcelonès. Secretaria del Liceu Maragall de Filosofia amb seu a l'Ateneu Barcelonès. http://liceu-joanmaragallfilosofia.blogspot.com.es/ • Membre del Circulo Holmes, Associació espanyola d' Amics de Sherlock Holmes. • Vocal de la Junta Directiva de la FIEC - Federació Internacional d'Entitats Catalanes. • Fundadora i presidenta de Dracmaycat. www.dracmaycat.com • Col·laboradora com experta en els treballs d’Adequació de qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya de l'Institut de Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya 2014/2015/2016. • Fundadora i presidenta de l'entitat Project Scheherezade pel rescabalament del coneixement femení que per tradició ha estat de transmissió oral. http://projectscheherezade.blogspot.com.es/ • Autora del relat "Boletaire" del Llibre Crims Nostrats d'Edicions Xandri a cura de JR Aramadàs. ISBN XX- 978-84943157-3-2. Barcelona 2015. • Sòcia fundadora i Cap de premsa i comunicacions de l’entitat SOS a la Capacitat intel·lectual, 2015- • Editora de Dracmaycat Edicions amb les publicacions Sherlock&Dragon ISBN 9788461627615 i Cultural is Political ISBN 9788461765102 Mails de contacte: mduarte@dracmaycat.com – mayteduarte62@gmail.com – mduarte@uoc.com

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD