Fundación Atapuerca: Convocatoria ayuda económica.

 

Ayuda económica de la Fundación Atapuerca destinada a participar en las investigaciones del Grupo de Antropología Dental, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos. La persona que obtenga la ayuda económica dedicará su jornada laboral al procesamiento, análisis y reconstrucción 3D de los datos obtenidos a partir de las tomografías computarizadas de dientes realizadas con un escáner microCT-80 (Scanco Medical). Aunque el trabajo está dedicado a la colaboración técnica de las investigaciones en curso, la persona elegida participará en los artículos científicos que se obtengan con su colaboración en el ámbito de trabajo del Grupo. Asimismo, se podrá estudiar la posibilidad de realizar su tesis doctoral bajo la dirección de los científicos del Grupo, si así lo desea y se lo permite su titulación académica.

Requisitos:

  • Poseer la titulación académica apropiada para el trabajo requerido.
  • Demostrar buen conocimiento del programa Visage Imaging Amira/ MacOSX (el conocimiento adicional de otros programas de reconstrucción como el Mimics también serán valorados positivamente).
  • Tener conocimientos medios de inglés.

Lugar: Burgos

Duración: ayuda económica de 10.547,64 € brutos anuales, renovables hasta un máximo de tres años, con posibilidad de un año de prórroga adicional.

Proceso de Selección:

  • Enviar CV a: ayudasinvestigacion@fundacionatapuerca.es incluyendo en el asunto: Ref.: AYUDA-Antrop-dental, antes del 28 de febrero de 2011.
  • Los candidatos seleccionados serán convocados a una entrevista personal en las instalaciones del CENIEH (Burgos), en la que tendrán que demostrar sus conocimientos del programa Visage Imaging Amira mediante una prueba práctica.

Fecha límite: 28 de febrero de 2011. Esta fecha podrá prorrogarse hasta la selección del candidato/a adecuado/a

Para más información: María Martinón – Torres o José María Bermúdez de Castro: 947 04 50 63.

Grant from the Fundación Atapuerca.

Call for applicants.
The Fundación Atapuerca offers a grant to participate in the research projects of the Dental Anthropology Group at National Research Center on Human Evolution (CENIEH, Burgos, Spain). The successful candidate will work on the 3D analysis and reconstruction of the microCT data obtained from the computed tomographies of teeth performed with a microCT-80 scanner (Scanco Medical). Although the offered position is mainly focused in the technical assistance to the Dental Anthropology Group’s ongoing research, the winning candidate can participate in the scientific manuscripts derived from her/his collaboration. In addition, if the candidate is interested and his/her academic qualifications fulfill the requirements, there is a possibility of performing a PhD under the Dental Anthropology Group’s supervision.

The successful candidate must fulfill the following requirements:

  • To meet the academic qualification necessary to perform the technical work specified above.
  • To be proficient with Visage Imaging Amira/ MacOSX software (relevant and additional experience with other advanced tomography 3D software such as Mimics will be positively considered).
  • English level required: intermediate.

Place: Burgos

Amount and duration of grant: 10.547,64 € annually (gross amount before taxes deduction). The duration of this grant is, in principle, annual, renewable up to a total of three years and with the possibility of an extension for an additional fourth year.

Selection procedure: Applicants should send a CV to the following address: ayudasinvestigacion@fundacionatapuerca.es with the following subject: Ref.: “AYUDA-Antrop-dental”, before the 28th of February, 2011.

Selection process: The selected candidates will be personally interviewed at the CENIEH (Burgos) and will also have to demonstrate their skills with Visage Imaging Amira in a practical test.

 

Closing date for applications: 28th of February, 2011. The deadline can be extended if necessary until the selection of the appropriate candidate.

 

Articulos similares:

Licencia Creative Commons
Fundación Atapuerca: Convocatoria ayuda económica. por Mayte Duarte Seguer, a excepción del contenido de terceros y de que se indique lo contrario, se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain Licencia.

About Mayte Duarte

Nascuda a la Ciutat Comtal i en ple fenòmen Baby Boom (1962). Hi ha qui ha anomenat a la meva generació com a la Generació X. La meva opinió és que va ser una generació ni millor, ni pitjor..diferent. Vàrem trencar totes les prohibicions, ho vam provar tot, el món era quelcom que volguéssim que fos, tant sols depenia de nosaltres, tot estava per fer. El món actual en el que ens trobem és el resultat d’aquesta inabastable equació canviant. Crec que realment pertanyo a una generació que som energia pura en transformació constant. No teníem res, ho vàrem construir tot, no tot serveix i no tot es pot tenir al mateix moment. Hem estat binaris en costant desenvolupament. Un retret? Molts han estat pares sense deixar de ser fills i ara en paguem la factura, es passa del prohibit prohibir a prohibir i regular-ho tot. Amb els nostres antecedents no ens pertoca ser paternalistes. Toca tornar a començar, tornar a construir, assumir errades i responsabilitats i seguir caminant... Encara vull ser la primera Psicohistòriadora del planeta, terraformar les galàxies i contemplar amb bona companyia la multiplicitat de plans d’un univers fractal. Encara vull ser Leonardo da Vinci, quant sigui gran. Sí, jo també vull ser gran i, el meu somni segueix ple de llambordes. www.mayteduarte.com Llicenciada en Humanitats (UOC) la meva tesis de Llicenciatura ha estat en l'àmbit de l'Antropologia social i religiosa. El meu objecte d’estudi de Màster i Doctorat és envers L’homo tecnològicus. • ESPECIALITZACIÓ POST LLICENCIATURA: MEMBRE (DES DE LA SEVA FUNDACIÓ) DEL PROGRAMA ATAPUERCA PERSONES - FUNDACIÓ ATAPUERCA. I DEL MUSEU DE L'EVOLUCIÓ HUMANA, (BURGOS). ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL, DIDACTICA DE LA PREHISTÒRIA I EVOLUCIÓN HUMANA. Fundación Atapuerca y Sierra Activa. Curs pilot teòric - pràctic, de places limitades, amb l’objectiu de conèixer els jaciments de la Serra d’ Atapuerca i el seu context geològic. • METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ OBERTA I A DISTÀNCIA ENSENYAMENTS (TEORIES, MÈTODES, TÈCNIQUES, PRÀCTICA...) PER A LA FORMACIÓ DE MESTRES.. E-Learning Creació de cursos on-line: Plataforma CMS (Sistemes de gestió de cursos), LMS (Sistemes de Gestió d’ Aprenentatge),VLE (Ambients Virtuals d’ aprenentatge). Creació de materials: Unitats Didàctiques, Debat telemàtic documentat dirigit/moderat per un especialista/expert, Power Points, Imatges, Vídeos. Recursos: Pàgines de text pla; HTML; Glossaris; Referències; Arxius carregats en el servidor; enllaços Web; Pàgines Web; Wikis; Blogs; Audiovisuals Aprofitant els coneixements acadèmics treballo per donar aplicacions pràctiques socials, polítiques i científiques a diversos grups a Facebook com administradora. Editora de la Revista Digital d’Humanitats Sàrasuati i membre del Grup Internacional de Recerca Cultura, Història ì Estat (GIRCHE) de la Universitat de Barcelona (UB). Secretaria del Liceu Maragall de filosofia (amb seu a l'Ateneu Barcelonès). I Fundadora i Presidenta de Dracmaycat (www.dracmaycat.com), la meva experiència inclou treball com a Community Manager, investigació i recerca antropològica de la civilització catalana, amb una curiosa passió envers els dracs. La figura del Drac a Catalunya, m’ha portat a documentar i estudiar dracs d’arreu del país per difondre i exposar més i millor la imatge del Drac envers la cultura catalana com a tret identitari.

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD