PROJECT SCHEHEREZADE

Projecte Scheherezade

Poesía, literatura, entrevistas, debates, exposiciones, seminarios, talleres, congresos, investigación, documentales…

¿Por qué cuando escribimos en Google ” conocimiento femenino” el 60 % de los links hablan de enfermedades de transmisión sexual? Y si los tags son ” conocimiento oral femenino” pasa a ser del 80%.

¿Realmente existe un ” conocimiento femenino?

¿Es un conocimiento simbólico?

¿Ha sido siempre oral?

¿Qué sabemos de la Naturaleza femenina del conocimiento?

¿Qué se perpetúa en cada generación con estrechos vínculos rituales a la hora de entrar en la cocina?

¿Podemos restablecer la red que la cultura occidental y el Estado del bienestar con sus combativas renuncias ha dejado dañada en aisladas individualidades competitivas?

¿Nos podemos permitir, una vez restablecidos los canales de transmisión, no compartirlo sin distinciones de raza, género o religión…?

Estas y muchas más serán cuestiones a tratar por todo aquel que además de curiosidad sienta una verdadera pasión por el conocimiento que, ni masculino ni femenino, sólo es conocimiento humano.

Les invitamos a participar de lo que las mujeres llamamos ” Filosofía doméstica, economía de guerra”

Y lo haremos como casi nunca se ha hecho antes, no de hombre a hombre o de mujer a mujer. No, esta vez lo haremos de persona a persona, de la mano de nuestra particular Scheherezade, sin ningún tipo de exclusión por qué, no nos engañemos, humanos lo somos todos.

 

 Imagen 3

https://www.youtube.com/watch?v=7lAanYDAEfI

Poesia, literatura, entrevistes, debats, exposicions, seminaris, tallers, congressos, recerca, documentals…

Per què quan escrivim a Google  “coneixement femení” el 60% dels links parlen de malalties de transmissió sexual? I si els tags són “coneixement oral femení ” passa a ser del 80%.

Realment existeix un “coneixement femení?

És un coneixement simbòlic?

Ha estat sempre oral?

Què sabem de la Natura femenina del coneixement?

Què es perpetua en cada generació amb estrets vincles rituals a l’hora d’entrar a la cuina?

Podem restablir la xarxa que la cultura occidental i l’Estat el benestar amb les seves combatives renuncies ha deixat malmesa en aïllades individualitats competitives?

Ens podem permetre, un cop restablerts els canals de transmissió, no compartir-ho sense distincions de raça, gènere o religió…?

Aquestes i moltes més seran qüestions a tractar per tot aquell que a més de curiositat senti una veritable passió pel coneixement que esdevé, ni masculí ni femení, només coneixement humà.

Hi sou convidats a participar-hi d’allò que les dones en diem “Filosofia domèstica, economia de guerra”

I ho farem com gaire be mai s’ha fet, no pas d’home a home o de dona a dona. No, aquest cop ho farem de persona a persona, de la mà de la nostra particular Scheherezade, sense cap mena d’exclusió per què, no ens enganyem, humans ho som tots.

Articulos similares:

Licencia Creative Commons
PROJECT SCHEHEREZADE por Mayte Duarte Seguer, a excepción del contenido de terceros y de que se indique lo contrario, se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Spain Licencia.

About Mayte Duarte

Nascuda a la Ciutat Comtal i en ple fenòmen Baby Boom (1962). Hi ha qui ha anomenat a la meva generació com a la Generació X. La meva opinió és que va ser una generació ni millor, ni pitjor..diferent. Vàrem trencar totes les prohibicions, ho vam provar tot, el món era quelcom que volguéssim que fos, tant sols depenia de nosaltres, tot estava per fer. El món actual en el que ens trobem és el resultat d’aquesta inabastable equació canviant. Crec que realment pertanyo a una generació que som energia pura en transformació constant. No teníem res, ho vàrem construir tot, no tot serveix i no tot es pot tenir al mateix moment. Hem estat binaris en costant desenvolupament. Un retret? Molts han estat pares sense deixar de ser fills i ara en paguem la factura, es passa del prohibit prohibir a prohibir i regular-ho tot. Amb els nostres antecedents no ens pertoca ser paternalistes. Toca tornar a començar, tornar a construir, assumir errades i responsabilitats i seguir caminant... Encara vull ser la primera Psicohistòriadora del planeta, terraformar les galàxies i contemplar amb bona companyia la multiplicitat de plans d’un univers fractal. Encara vull ser Leonardo da Vinci, quant sigui gran. Sí, jo també vull ser gran i, el meu somni segueix ple de llambordes. www.mayteduarte.com MAYTE DUARTE SEGUER, 07/05/1962 - Humanista Llicenciada en Humanitats en l’àmbit dels Estudis Culturals i l’antropologia religiosa amb una tesina sobre la significació simbòlica de l’arquetip del Drac “El Drac a Catalunya: Presència i evolució del Drac en el Bestiari català”. La seva experiència inclou investigació i recerca antropològica de la civilització catalana, documentant i estudiant la imatge del Drac en la cultura catalana com a significatiu tret identitàri. Cursant Màster de Ciutadania i Drets Humans a la UB amb el seu treball sobre “L’homo tecnològicus: què és lo humà?” Dedicada a la creació, gestió, promoció i difusió de cultura catalana arreu del món vinculada al territori, mitjançant programació i desenvolupament d'activitats destinades al consum cultural. Implicant dites accions culturals amb les xarxes socials mitjançat l'ús de les TIC'S 4.0. • Arqueologia experimental, didàctica de la prehistòria y evolució humana. Fundación Atapuerca y Sierractiva. Març 2011 • Formació de formadors: capacitació digital i creació de materials per a la didàctica presencial i a distància o E-learning. • Community Manager. Administració diversos grups a Facebook, Google+, blogger, twitter... • Creadora de diversos blogs (Project Scheherezade, Dracmaycat, Drako Teksilo, Reflexions des de Tràntor, Mayte Duarte o Lo Drac dixit entre d’altres). • Articulista, reportera i col·laboradora de la revista CATALONIA de l’AICS-American Institut for Catalan Studies) de Huston, Texas. En format digital i paper. www.aicsusa.org-http://aics-catalonia.blogspot.com.es/- https://issuu.com/cataloniamagazine • Enllaç cultural de l'entitat AICS (American Institut Catalan Studies) de Huston, Texas. www.aicsusa.org • Col·laboradora de Llegeix B@rcelona. • Editora i articulista de la revista digital d’humanitats SÀRASUATI-ISSN:1989-654X www.sarasuati.com • Membre del Grup Internacional de Recerca Cultura, Història ì Estat (GIRCHE) de la Universitat de Barcelona (UB). • Sòcia de l'Ateneu Barcelonès amb seu al carrer de la Canuda 6, 08002 Barcelona. • Sòcia i Secretaria del Liceu Joan Maragall de filosofia amb seu amb seu a l'Ateneu Barcelonès. http://liceu-joanmaragallfilosofia.blogspot.com.es/ • Membre de l'AELC (Associació escriptors en llengua catalana) amb seu a l'Ateneu Barcelonès. Secretaria del Liceu Maragall de Filosofia amb seu a l'Ateneu Barcelonès. http://liceu-joanmaragallfilosofia.blogspot.com.es/ • Membre del Circulo Holmes, Associació espanyola d' Amics de Sherlock Holmes. • Vocal de la Junta Directiva de la FIEC - Federació Internacional d'Entitats Catalanes. • Fundadora i presidenta de Dracmaycat. www.dracmaycat.com • Col·laboradora com experta en els treballs d’Adequació de qualificacions professionals del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya de l'Institut de Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya 2014/2015/2016. • Fundadora i presidenta de l'entitat Project Scheherezade pel rescabalament del coneixement femení que per tradició ha estat de transmissió oral. http://projectscheherezade.blogspot.com.es/ • Autora del relat "Boletaire" del Llibre Crims Nostrats d'Edicions Xandri a cura de JR Aramadàs. ISBN XX- 978-84943157-3-2. Barcelona 2015. • Sòcia fundadora i Cap de premsa i comunicacions de l’entitat SOS a la Capacitat intel·lectual, 2015- • Editora de Dracmaycat Edicions amb les publicacions Sherlock&Dragon ISBN 9788461627615 i Cultural is Political ISBN 9788461765102 Mails de contacte: mduarte@dracmaycat.com – mayteduarte62@gmail.com – mduarte@uoc.com

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD