Tag Archives: Discurso Logico

La mort i els rituals funeraris a l’antic Egipte

En la civilització egípcia, la mort és considerada una alteració en l’ordre de l’univers, una manifestació del caos que s’ha de reconduir cap a l’ordre còsmic. També és una peça que trenca amb la ordenada mentalitat egípcia, i per això és necessari un element que restauri l’ordre còsmic. Aquest ordre es restaura fent tornar a l’individu a la vida, però fer-ho no és fàcil, sinó que es necessiten una sèrie de rituals per assegurar-ne la seva supervivència.

Los orígenes del discurso lógico y su primera expresión cultural

La Grecia clásica vio un cambio en la sociedad que perdurará hasta nuestros días: El Discurso Lógico y su confrontación con el Discurso Mítico.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD