Tag Archives: Egipto

16è Viatge a Egipte a càrrec de Marc Orriols

Del 28 de juliol a 11 d’agost de 2011 «Vindrà un temps en què semblarà inútil que Egipte hagi honorat pietosament i […]

5è Viatge a Turquia UOC: del 15 al 31 d’agost

«Per a Selma, importa poc que Turquia sigui república o monarquia, puix que, de totes maneres, ara Mustafà Kamal [= Ataturk] és […]

Heka, “Poder Màgic” a l’antic Egipte.

Des de l’Antiguitat, Egipte ha estat famós per la seva màgia i els seus mags. Apropar-nos, doncs, avui a la màgia egípcia és anar a l’encontre d’un aspecte fonamental de la seva cultura. Ara bé, quan estudiem civilitzacions o societats antigues hem de tenir present que la seva mentalitat, els seus valors i el seu codi cultural són diferents als nostres. És imprescindible no traslladar conceptes actuals a civilitzacions antigues ja que podríem caure en problemes de comprensió i fins i tot en contrasentits. En aquest article ens proposem apropar-nos al concepte de la màgia-heka i al funcionament del ritual màgic a través de textos i objectes que ens han arribat de l’antic Egipte.

La mort i els rituals funeraris a l’antic Egipte

En la civilització egípcia, la mort és considerada una alteració en l’ordre de l’univers, una manifestació del caos que s’ha de reconduir cap a l’ordre còsmic. També és una peça que trenca amb la ordenada mentalitat egípcia, i per això és necessari un element que restauri l’ordre còsmic. Aquest ordre es restaura fent tornar a l’individu a la vida, però fer-ho no és fàcil, sinó que es necessiten una sèrie de rituals per assegurar-ne la seva supervivència.

Publicación de un nuevo manual de historia de Egipto: “El antiguo Egipto. Sociedad, economía, política”

Nuevo manual de historia de Egipto, íntegramente escrito por especialistas españoles de cada etapa.

Concepciones del tiempo, del pasado y del poder en el Antiguo Egipto. (2ª parte)

El concepto del tiempo y del pasado en una sociedad como la del antiguo Egipto, dónde todo gira alrededor de mitos y arquetipos, es cíclico, nunca lineal.

Concepciones del tiempo, del pasado y del poder en el Antiguo Egipto. (1ª Parte)

En este breve escrito intentaré introducir los temas del tiempo y el poder en la sociedad del Antiguo Egipto

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD