Tag Archives: fórmules

Heka, “Poder Màgic” a l’antic Egipte.

Des de l’Antiguitat, Egipte ha estat famós per la seva màgia i els seus mags. Apropar-nos, doncs, avui a la màgia egípcia és anar a l’encontre d’un aspecte fonamental de la seva cultura. Ara bé, quan estudiem civilitzacions o societats antigues hem de tenir present que la seva mentalitat, els seus valors i el seu codi cultural són diferents als nostres. És imprescindible no traslladar conceptes actuals a civilitzacions antigues ja que podríem caure en problemes de comprensió i fins i tot en contrasentits. En aquest article ens proposem apropar-nos al concepte de la màgia-heka i al funcionament del ritual màgic a través de textos i objectes que ens han arribat de l’antic Egipte.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD