Tag Archives: Masaru Emoto

Ciències Noètiques: H2O

Les Ciències noètiques són exploracions de la natura i el potencial de la consciència mitjançant múltiples formes de coneixement, incloent la intuïció, el sentiment, la raó i els sentits.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD