Tag Archives: trivia

fetge – figa

El nom que donem al fetge té poc a veure amb el seu equivalent llatí jecur ni amb el seu equivalent grec hepar, hepatos (…) a ningú se li amaga la sorprendent similitud entre fetge i figa, malgrat designar coses tan diverses.

Calb – calvus – calavera – calvari

Etimología: Descubre curiosidades sobre el origen de las palabras y sus diversos significados.

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD